Javascript json api

  ajax, html, javascript, json

I have a problem. How to get value "genres" and "county" from this json ? Other value is working.

{"adult":false,"backdrop_path":"/xKb6mtdfI5Qsggc44Hr9CCUDvaj.jpg","belongs_to_collection":{"id":528,"name":"Terminator - Kolekcja","poster_path":"/cleKAQ87tnBeUZqOsHBcwB37Owl.jpg","backdrop_path":"/cpmbkwSxZnKO69V82A9a34tvk2E.jpg"},"budget":102000000,"genres":[{"id":28,"name":"Akcja"},{"id":53,"name":"Thriller"},{"id":878,"name":"Sci-Fi"}],"homepage":"https://www.lionsgate.com/movies/terminator-2-judgment-day","id":280,"imdb_id":"tt0103064","original_language":"en","original_title":"Terminator 2: Judgment Day","overview":"Jeden z największych przebojów w historii kina. Wielki krok w przyszłość w dziedzinie efektów specjalnych. W przyszłości trwa wojna ludzi z maszynami, które przejęły władzę nad światem. Jedyną nadzieją ludzkości jest charyzmatyczny przywódca Ruchu Oporu, John Connor. Obawiając się go, maszyny wysyłają w przeszłość nowy prototyp cyborga T-1000 (Robert Patrick), który ma zgładzić młodego Johna Connora (Edward Furlong). W ślad za nim Ruch Oporu wysyła stary model Terminatora (Arnold Schwarzenegger), przeprogramowany tak, aby bronił młodego Johna. [opis dystrybutora dvd]","popularity":45.414,"poster_path":"/A221ktIYjvt8RnAXv0yD2QHzLts.jpg","production_companies":[{"id":275,"logo_path":"/2MxNWlN5b3UXt1OfmznsWEQzFwq.png","name":"Carolco Pictures","origin_country":"US"},{"id":559,"logo_path":"/eC0bWHVjnjUducyA6YFoEFqnPMC.png","name":"TriStar Pictures","origin_country":"US"},{"id":694,"logo_path":"/5LEHONGkZBIoWvp1ygHOF8iyi1M.png","name":"StudioCanal","origin_country":"FR"}],"production_countries":[{"iso_3166_1":"FR","name":"France"},{"iso_3166_1":"US","name":"United States of America"}],"release_date":"1991-07-03","revenue":520000000,"runtime":137,"spoken_languages":[{"english_name":"English","iso_639_1":"en","name":"English"},{"english_name":"Spanish","iso_639_1":"es","name":"Español"}],"status":"Released","tagline":"To nic osobistego.","title":"Terminator 2: Dzień Sądu","video":false,"vote_average":8.0,"vote_count":9195}
$(document).ready(function() {
  $.ajax({
    url: "https://api.themoviedb.org/3/movie/45?api_key=dc35b465b0db52758bbb24833e05fba4&language=pl-PL"
  }).then(function(data) {
    $('.genre').append(data.genres.name);
 $('.country').append(data.origin_country);
   
  });
});

It doesn’t works, please help.

Source: Ask Javascript Questions

LEAVE A COMMENT